Intrarea în vigoare a noului regulament UE 848/2018 referitor la producția ecologică. Primul comunicat

Intrarea în vigoare a noului regulament UE 848/2018 referitor la producția ecologică. Primul comunicat

În data de 01/01/2022 va intra în vigoare noul regulament UE 848/2018 referitor la producția ecologică (la vremea sa amânat cu un an din cauza „urgenței COVID”).
Începând de la respectiva dată sunt necesare următoarele:
Conformarea cu cerințele prevăzute de regulamentul UE 848/2018 și de respectivele regulamente de punere in aplicare și regulamente delegate;
Conformarea cu cerințele prevăzute de legislația națională de transpunere și de aplicare a regulamentului UE 848/2018;
Revederea planului de măsuri concrete, preventive și de precauție la nivelul unității, în conformitate cu regulamentul UE 848/2018 și cu respectivele regulamente de punere in aplicare și regulamente delegate;
Adaptarea comunicărilor de certificare (etichete, documente de transport, documente fiscale, material informativ și promoțional, atât pe suport hârtie cât și digital, etc.);
Notificarea eventualelor noi activități și/sau producții și/sau crescătorii care intră în domeniul de aplicare a regulamentului UE 848/2018 (în cazul în care se dorește să se solicite certificarea ecologică pentru aceste activități și/sau producții și/sau crescătorii).

În ceea ce privește activitatea de control și de certificare desfășurată de Bios, se comunică următoarele:
Toate inspecțiile care se vor efectua începând din 01/01/2022 vor privi verificarea conformității cu cerințele prevăzute de regulamentul UE 848/2018 și de respectivele regulamente de executare și regulamente delegate;
Toate certificările emise începând din 01/01/2022 vor face referire la regulamentul UE 848/2018;
Documentele Justificative și Certificatele de Conformitate emise în baza Regulamentului 834/2007 și în curs de valabilitate la intrarea în vigoare a noului regulament (01/01/2022) sunt considerate valabile până la scadența prezentată în Documentele Justificative și Certificate de Conformitate, dar, în orice caz, până cel târziu la data de 31/12/2022;
Contractul pentru control și certificare M010 existent este confirmat deoarece referirea la Regulamentul CE 834/2007 se înțelege a fi substituită de cea la regulamentul UE 848/2018.

 

Regulamentul 848/2018 și respectivele regulamente de punere in aplicare și regulamente delegate pot fi consultate în secțiunea „normativăaccesand meniul Servicii on line/sectiunea Zona de descarcare de pe site-ul http://new.certbios.it/ro/ precum și pe site-ul instituțional www.eurlex.eu