Eco Bio Detergenţa

Specificațiile au fost create luând ca referință producția ecologică, impactul asupra mediului și cerințele de ambalare. Sistemul de evaluare include, de asemenea, o verificare a performanței produsului, în măsură să ateste eficacitatea acestuia în ceea ce privește produsele similare, chiar necertificate, care au o poziție de lider pe piață.

În cazul produselor Eco Bio Detergenţa

Ingredientele trebuie să provină din agricultură ecologică certificată într-un procent de minim 25% (cu exceptia produselor sub formă de pulbere), în timp ce pentru produsele Eco Detergenţa nu există o limită minima de conţinut ecologic, acestea pot fi declarate oricum consumatorului rămânând valabile toate celelalte cerinţe.

Conformitatea este declarată pe etichetă prin intermediul unui logo specific care garantează un control de terță parte. Specificațiile și sistemul de certificare pentru Eco Bio și Eco Detergenţa este util, de exemplu, în achizițiile publice verzi (Green Public Procurement).

Produsele certificate ECO ȘI ECO BIO DETERGENŢA garantează:

  • Formule alcătuite din cel puțin 95% ingrediente de origine naturală;
  • Teste dermatologice obligatorii pentru produsele care intră în contact cu pielea;
  • Etichete și afirmații veridice susținute de teste sau bibliografie ştiinţifică de încredere;
  • Certificare și control efectuate conform normelor standardului ISO EN 17065.

Procesul de certificare

Evaluarea preliminară

Evaluarea inițială a produselor, adică evaluarea compoziției detergenților și a conformității materiei prime, prin verificarea fișelor de siguranță în funcție de valorile de toxicitate și biodegradabilitate stabilite de standard. Pentru toate ingredientele ecologice este necesară o certificare emisă de către un organism de control și certificare autorizat. Conform standardelor IFOAM family sunt de asemenea necesare teste patch pentru produsele care vor intra în contact cu mâinile şi teste sau probe de evaluare a performanţei.

Verificarea prin inspecție

Efectuarea vizitei de inspecţie la locul de producţie, respectiv verificarea conformităţii efective a produselor cu cerinţele specifice, organizarea şi gestionarea corectă a proceselor de fabricaţie şi a procedurilor interne, şi respectarea criteriilor de mediu relevante.

Emiterea certificatului de conformitate

Emiterea certificatului de conformitate se face pe baza informaţiilor si a datelor colectate in timpul procesului de evaluare şi verificare a acestora şi de către evaluatori externi profesionişti independenţi. Acesta prezintă lista produselor certificate, pe baza clasificării acestora, şi versiunea standardului de referinţă.

Supravegherea

Supravegherea anuală, sau inspecţiile periodice la unităţile de producţie, centrele de depozitare şi distribuţie a produselor, au scopul de a verifica menţinerea condiţiilor de conformitate, şi de asemenea efectuarea de eventuale prelevari de probe periodice pentru analiza la unităţile de producţie şi la punctele de vânzare.

Pentru a solicita o ofertă de preţ, vizitaţi site-ul nostru la secţiunea Contacte/Oferte, sau trimiteţi-ne direct un mail la office.romania@certbios.ro sau la contactele de referință.