Producţie integrată

Sistemul de Calitate Naţional Producţie Integrată (SQNPI) este important pentru programele de Dezvoltare rurală. Acesta se alătură sistemului de producţie ecologică, este măsurabil, controlabil şi recunoscut de comunitatea europeană.

Ce este Sistemul de Calitate Naţional Producţie Integrată

SQNPI a fost instituit prin Legea nr. 4 din 3 februarie 2011 şi prevede un proces de certificare menit să garanteze aplicarea normelor tehnice prevăzute în regulamentele de producţie integrată regionale utilizate în procesul de producţie şi de gestionare a producţiei primare şi a respectivelor produse procesate. Mai sus menţionatele verificări se vor realiza de către Bios în baza planurilor de control regionale elaborate conform cu liniile directoare naţionale pentru redactarea planurilor de control ale producţiilor integrate.

 

Operatorii din domeniul agroalimentar vor găsi în continuare modalităţile de aderare şi de gestionare a activităţilor, legate de procesul de certificare ce are drept scop obţinerea de produse agricole şi agroindustriale, printr-o modalitate cu impact ambiental scăzut şi care pot fi distinse prin marca SQNPI şi/sau pentru a obţine plăţile prevăzute pentru aplicarea măsurilor agro-climatico-ambientale şi/sau contribuţiile prevăzute pentru aplicarea măsurii 3 în cadrul PSR regionale şi a OCM legume-fructe dacă se prevede.

 

Aderarea la SQNPI are loc în mod voluntar prin intermediul portalului Reţea Rurală (www.reterurale.it/produzioneintegrata)

Modalitatea de aderare

Etapele de urmat sunt acestea:

Prezentaţi solicitarea de aderare în SIAN în termenii stabiliţi de sistem. Operatorul poate face acest lucru în mod direct, dacă deţine datele de acces de acces sau prin intermediul propriului CAA (Centru de Asistenţă Agricolă)

Solicitarea va trebui să conţină:

Indicarea Odc Bios Srl drept Organism de Control responsabil pentru activitatea de Verificare şi de Certificare

Scopul certificării: Marca SQNPI şi/sau Conformitate agro-climatică-ambientală

Pentru certificarea doar a Fazei de Cultivare (Terenuri): operatorul trebuie să actualizeze în prealabil Dosarul Dosarul societăţii /operatorului pentru a garanta concordanţa dintre datele inserate în solicitare şi realitatea realitatea unităţii, introducând toate terenurile şi culturile aferente, pe care doreşte să le certifice.

 

Pentru certificarea Fazei de Post Recoltă, se introduc în solicitare şi activităţile desfăşurate (ex. Condiţionare/Procesare/Comercializare…)

Modalitate de Control şi Certificare

    1. Semnaţi Contractul pentru certificare şi declaraţia de angajament pentru sistemul de control şi de certificare voluntară de produs în conformitate cu standardul SQNPI.
    2. Bios srl procedează apoi la a planifica vizita de inspecţie anuală la societate/operator, evaluându-i conformitatea cu SQNPI conform cu prevederile din M.P.I. (Manualele de Producţie Integrată) Regionale.
    3. Încărcarea activităţii de verificare în sistemul informatic naţional şi Emiterea Rezultatului Certificării (Certificare sau Conformitate).

 

Pentru alte informaţii vă invităm să accesaţi site-ul SIAN _ RETE RURALE la link-ul: www.reterurale.it/produzioneintegrata

Contacte

Responsabil de Schemă: Dr. Agr. Claudio Fabris (c.fabris@certbios.it)

 

Birou SQNPI

Francesca Dal Corobbo (f.dalcorobbo@certbios.it)

Andrea Cavedon (a.cavedon@certbios.it)

Telefon: 0424.471125

0424.476947

0424.476947

Bios pentru dumneavoastră

 

Pentru a solicita o ofertă de preţ, vizitaţi site-ul nostru la secţiunea Contacte/Oferte, sau trimiteţi-ne direct un mail la info@certbios.it sau la contactele de referință.