Cine suntem noi

Bios srl: entitate de certificare ecologică în Italia și nu numai

Operativi  din anul 1999, suntem o  entitate de certificare a producției ecologice, autorizată de Ministerul pentru Politici Agricole și Forestiere pentru Italia și de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) pentru România. Suntem un Organism de Control și Certificare a metodei de producție ecologice în conformitate cu Reg. CE 834/07 și cu Reg. CE 889/08.

Acreditarea Bios

Suntem o entitate de certificare a producției ecologice acreditată Accredia, unica entitate de  acreditare în Italia cu sarcina de a atesta competența, independența și imparțialitatea organismelor de  certificare/inspecție/verificare și a laboratoarelor de analiză și calibrare.

 

Tocmai pentru a păstra această acreditare operăm conform criteriilor normelor ISO/IEC 17065:2012.

 

Activitatea noastră, în acest sens, este în mod constant supravegheată de CGI (Comitet de Salvgardare a Imparţialităţii), entitate reprezentativă a părților interesate de activitățile de certificare desfășurate  de Bios.

 

Formarea noastră continuă și solicitarea multor clienți ne-au făcut să studiem normative și standarde de referință ale altor țări din afara Uniunii Europene. Acest lucru ne permite, operând cu deplina respectare a celor stabilite în diversele state, să eliberăm eventualele certificări necesare pentru produsele ecologice destinate respectivelor piețe specifice.

Cum operează

societatea noastră

În calitate de entitate de certificare a producției ecologice operăm verificând:

 

  • Conformitatea cu metoda de producție ecologică, cu respectarea normativelor de referință (Reg. CE 834/2007 și respectivele norme de implementare precum și  norme și/sau standarde publice sau private ale statelor străine din afara Uniunii Europene);
  • Conformitatea produselor, serviciilor sau a sistemelor cu normele tehnice sau cu documentele normative recunoscute.

Obiectivele

noastre

Lucrând constant, cu profesionalism și competență, încercăm să:

Promovăm cultura calității în domeniul agricol, în domeniul alimentar și în domeniul serviciilor

Explicăm valoarea certificării, atât societăţilor/operatorilor cât și consumatorilor

Fidelizăm societăţile/operatorii cu care lucrăm, oferindu-le un serviciu eficient, imparțial, obiectiv, independent

Fim pentru consumator o garanție a încrederii privind calitatea produsului

Bios: entitate de certificare a producției ecologice de parte terță și imparțială

Bios este în măsură să asigure la nivel de documente faptul că întregul personal implicat în activitatea de certificare (pentru toate nivelurile de responsabilitate) este lipsit de conflicte de interese în ceea ce privește activitatea specifică desfășurată. Suntem în mod constant angajați în a garanta absoluta independență, imparțialitate, în desfășurarea tuturor funcțiilor (propunere, deliberare, ratificare).

Cine lucrează

la Bios

Ca entitate de certificare a producției ecologice ținem mult la calitate: calitatea produselor, dar și calitatea persoanelor.

Pentru noi colaboratorii sunt resurse foarte importante: din acest motiv încercăm să îi valorificăm implicându-i în mod activ în organizarea internă și în raporturile cu societatea/operatorul care solicită serviciile noastre de certificare.

Membrii echipei noastre urmează periodic cursuri de formare și/sau perfecționare, astfel încât să fie mereu la curent cu normativele, solicitările și necesitățile sectorului ecologic.

Pentru activitatea de analiză, recurgem la colaborarea experților care operează în laboratoare de analiză acreditate/calificate.

Bios pentru voi

 

Sunteți interesați/aveți nevoie să certificați ecologic filiera voastră de producție și/sau produsele voastre? Contactați-ne.