Bvegan

Certificarea voluntară de produs ecologic Vegan

Societatea dvs. a obţinut deja o certificare ecologică a produselor? V-ar putea interesa să mergeţi mai departe, obţinând şi certificarea de produs ecologic vegan?

Dar ce anume se înţelege prin certificarea de produs ecologic vegan şi care sunt avantajele pe care le aduce?

 Certificarea Bvegan

Ce anume se înţelege prin certificarea de produs ecologic vegan

Certificarea voluntară de produs ecologic vegan atestă faptul că produsele alimentare ecologice sunt obţinute fără utilizarea de substanţe de origine animală, aspect valabil şi pentru ambalajul primar şi secundar.

De ce să vă certificaţi

Un număr tot mai mare de consumatori solicită produse vegetariene şi/sau vegane. Certificarea vă va permite să aveţi o vizibilitate mai mare pe piaţă, nu numai pe cea naţională, dar şi pe cea internaţională, ducând la creşterea încrederii consumatorului, care va putea recunoaşte un produs ce respectă cerinţele eticii vegane.

Certificarea eliberată de Bios srl

Bios identifică două tipologii diferite de etichetare voluntară pentru certificarea produselor vegane:

 

 • βVegan
 • βVegan+

Primul nivel βVegan

Este aplicabil produselor ecologice procesate 100% de origine vegetală, atât în ceea ce priveşte compoziţia produsului, cât şi în ceea ce priveşte ambalajul de vânzare utilizat.

Al doilea nivel βVegan+

Pe lângă cele prevăzute de primul, exclude, în procesare, materiile prime ecologice şi/sau alte substanţe obţinute (în faza de producţie primară) cu utilizarea de substanţe de origine animală.

În cazul în care se solicită controlul şi certificarea de prim nivel (βVegan), este necesară trimiterea următoarelor:

 

 • Solicitare de certificare;
 • Copia Documentului Justificativ complet, care să evidenţieze activităţile şi produsele care fac obiectul certificării producţiei ecologice conform cu normele în vigoare;
 • Diagrama de flux care să conţină produsele care fac obiectul certificării;
 • Lista completă a tuturor produselor finite care fac obiectul certificării;
 • Lista detaliată, specifică pentru fiecare produs finit, a formatului, ambalajelor, unităţilor de vânzare/expediere, ingredientelor, aditivilor, coadjuvanţilor, excipienţilor şi a altor substanţe utilizate în manipularea şi în procesarea produselor care fac obiectul certificării;
 • Fişele tehnice ale materialului de ambalare utilizat pentru ambalarea primară şi secundară, etichetare, lipici/adezivi etc.;
 • Eventualele rapoarte de probă referitoare la produsele care fac obiectul certificării ce atestă faptul că nu s-au utilizat, în procesul de procesare, substanţe de origine animală.

În cazul în care se solicită controlul şi certificarea celui de-al doilea nivel (βVegan+), pe lângă cele de mai sus, se solicită şi trimiterea următoarelor:

 

 • Lista completă a furnizorilor ingredientelor, ai aditivilor, ai coadjuvanţilor, ai excipienţilor şi ai altor substanţe utilizate în manipularea/procesarea produselor care fac obiectul certificării;
 • Certificatele βVegan+ în curs de valabilitate ale producătorilor ingredientelor, aditivilor, coadjuvanţilor, excipienţilor şi altor substanţe utilizate în manipularea/procesarea produselor care fac obiectul certificării.

Certificarea are avantaje!

Contactaţi-ne pentru mai multe informaţii!