Certificare ecologică

Certificare ecologică Bios: ce este şi cum să o obţineţi

Prin intermediul Bios veţi putea obţine certificarea ecologică a produselor dumeavoastră în mod imparţial şi obiectiv.

Înainte de a vorbi despre certificare ecologică, să vedem pe scurt ce înţelege prin agricultură ecologică.

Agricultura ecologică

Agricultura ecologică este, mai înainte de orice, un angajament, o misiune.

 

Da, aţi înţeles bine: cine intenţionează să înceapă un parcurs în lumea ecologică trebuie să ştie că există nişte reguli precise de respectat, care privesc atât modalităţile de cultivare şi/sau creştere şi/sau procesare a produselor agricole, cât şi utilizarea de tehnici şi substanţe.

 

Producţia ecologică este un sistem global de gestionare a societăţilor/operatorilor agricoli şi a producţiilor agro-alimentare, care îmbina cele mai bune practici de producţie pentru protejarea mediului înconjurător, a resurselor naturale şi a bunăstarii animalelor, cu cererea tot mai mare a consumatorilor de a avea produse cât mai naturale posibil.

Avantajele agriculturii ecologice şi ale creşterii animalelor ecologice

Datorită metodelor de producţie ecologice este posibil:

Să se salvgardeze productivitatea naturală a terenurilor prin intermediul utilizării de substanţe şi de fertilizanţi organici şi aplicând sistemul de rotaţie a culturilor

Să se evite orice formă de poluare determinată de utilizarea de agenţi chimici puternic poluanţi şi nocivi pentru natură şi pentru om, cu o utilizare responsabilă a energiei şi a resurselor naturale (apă, sol, materie organică, aer)

Să se producă alimente de calitate care îşi menţin cât mai mult posibil nealterate proprietăţile nutritive naturale

Să se creeze ferme ecosustenabile unde animalele sunt crescute utilizandu-se tehnici ce le respectă bunăstarea şi sunt hrănite cu produse vegetale ecologice

Să se proceseze produsele agro-alimentare cu ingrediente ecologice şi cu utilizarea reglementată de aditivi de origine naturală

Să se satisfacă solicitările consumatorilor, ajungându-se să se producă o varietate tot mai amplă de alimente obţinute prin proceduri care protejează mediul înconjurător, sănătatea umană, sănătatea plantelor şi bunăstarea animalelor

Să vedem acum ce se înţelege prin certificare ecologică şi cum se poate obţine cu Bios s.r.l.

Bios s.r.l. verifică corecta aplicare a regulamentelor, prin intermediul activităţii de control şi certificare a societăţilor/operatorilor, cu scopul ca acestea să obţină certificarea ecologică.

 

Orice Orice societate/operator care doreşte recunoaşterea originii ecologice a propriilor produse, trebuie să se supună sistemului de control care verifică respectarea normativelor, a regulamentelor şi a legilor actualmente în vigoare şi stabilite de Uniunea Europeană şi de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

 

Inspectorii noştri tehnici şi colaboratorii noştri examinează fiecare fază a procesului productiv, de la momentul iniţial până la vânzarea unui produs, implementând controale obiective şi verificări minuţioase.

 

Numai după obţinerea certificării societatea/operatorul va putea utiliza indicaţiile referitoare la producţia ecologică la în etichetarea şi în publicitatea produselor.

 

Logoul de ecologic, prevăzut de Uniunea Europeană, este semn de garanţie a calităţii produselor şi a siguranţei filierei productive.

Certificaţi-vă eco cu noi!

Dacă aţi ajuns până aici, este deoarece vă gândiţi să demaraţi parcursul spre certificarea ecologică!

 

La Bios veţi găsi experienţă, profesionalism şi competenţă. Suntem la dispoziţie pentru mai multe informaţii!